Ekstratreninger og Fritreninger

Rønvikleira

Tirsdager og torsdager har vi fast ekstratilbud for ungdom og voksne i lokalet vårt på Rønvikleira.

Som standard organiseres disse treningene som fritreninger, med rullerende instruktør som er tilgjengelig for spørsmål og hjelp.

Enkelte datoer gjennomføres det organiserte treninger med forskjellige tema, for eksempel sparringsøvelser, selvforsvar, target og putetrening, gjennomgang av utvalgte mønstre osv.

Innhold/tema for de ulike treningene blir forløpende lagt til i oversikten under:

Rønvikleira, høsten 2022:

(Datoer som blir omgjort til tematrening blir oppdatert fortløpende)
Tirsdag 30. august: Fritrening
Torsdag 1. september: Fritrening
Tirsdag 6. september: Pute/target/spesialteknikk
Torsdag 8. september: Fritrening
Tirsdag 13. september: Sparringsøvelser og target
Torsdag 15. september: Fritrening
Tirsdag 20. september: Grunnteknikk og motions
Torsdag 22. september: Fritrening
Tirsdag 27. september: Sparringsøvelser og target
Torsdag 29. september: Fritrening

Fritrening i Bankgata flerbrukshall

Enkelte helger vil det også bli gjennomført fritreninger i lokalet vårt i Bankgata flerbrukshall for ungdom og voksne.

Informasjon om fritreninger i helgene vil bli sendt ut til alle ungdommer og voksne i forkant av de aktuelle helgene.

Fritreninger er en fin mulighet for å legge inn litt ekstra egentrening på graderingspensumet man har.