Ekstratreninger og Fritreninger

Ekstratreninger på Rønvikleira

De fleste tirsdager kl. 19.00-20.30 har vi fast ekstratilbud for ungdom og voksne i lokalet vårt på Rønvikleira. (OBS: Legg merke til nytt klokkeslett fra oktober).

Innhold/tema for de ulike treningene blir forløpende lagt til i oversikten under:

Rønvikleira, høsten 2022:

Organiserte tirsdagstreninger i november (kl. 1900-2030):
Tirsdag 1. november: Konkurransetrening med Bjørnar
Tirsdag 8. november: Svartbeltemønster med Peter
Tirsdag 15. november: Svartbeltemønster med Peter
Tirsdag 22. november: Sparringsteknikk med Bjørnar

Fritrening i Bankgata flerbrukshall

Enkelte helger kan det bli gjennomført fritreninger i lokalet vårt i Bankgata flerbrukshall for ungdom og voksne.

Informasjon om fritreninger i helgene vil bli sendt ut til alle ungdommer og voksne i forkant av de aktuelle helgene.

Fritreninger er en fin mulighet for å legge inn litt ekstra egentrening på graderingspensumet man har.