Priser

For å være medlem i klubben og trene ukentlig på de ordinære treningene må man betale treningsavgift, som trekkes automatisk hver måned gjennom vår løsning med Vipps faste betalinger.

I tillegg trenger man Taekwon-Do drakt og teoribok til sin beltefarge. Det koster kr. 995,- for drakt og teoribok, og da har man alt man trenger for å starte Taekwon-Do treningen.

Treningsavgift betales månedlig i 12 like store beløp med automatisk Vipps-avtale:

Priser pr. 01.01.2022:

Barn (barneskole):
230,- pr. mnd. (2 760,- pr. år)

Ungdom (ungdomsskole):
270,- pr. mnd. (3 240,- pr. år)

Voksne (vgs og eldre):
310,- pr. mnd. (3 720,- pr. år)

Treningsavgiften inkluderer alt av medlemskontingenter og forsikringer. Treningsavgiften dekker ikke nødvendig treningsutstyr, graderingsavgifter, seminarer/samlinger eller lignende.

Det er ikke bindingstid eller oppsigelsestid hos oss.

Dugnadsfri klubbdrift

Vi ønsker å presisere at vi finansierer klubbens aktivitetstilbud og daglige drift utelukkende gjennom medlemsavgifter og ulike tilskuddsordninger for idrettslag. Det betyr at vi ikke pålegger medlemmene våre å delta på inntektsbringende dugnad, loddsalg eller lignende.

Øvrige valgfrie arrangementer og samlinger

Sommerleir:
Mange av klubbens medlemmer deltar på sommerleir, som samler utøvere fra flere ulike klubber. Prisalternativene for å delta sommerleir finner man på innbydelse til de ulike sommerleirene, og avhenger om man trenger kost og losji eller bor privat. For klubbens medlemmer er det mest aktuelle å dra på sommerleir i Målselv for barn og ungdom, og sommerleir i Surnadal for voksne medlemmer. Sommerleirarrangørene har ikke noe med klubbens drift å gjøre, selv om vi ofte har mange deltakere og instruktører som deltar fra vår klubb.

Aktivitetsdager og mesterskap:
Et par ganger i året arrangerer klubben Salten Cup & Kids, som er et kombinert klubbmesterskap og barneaktivitetsdag. Prisen for å delta på dette pleier å være mellom 0-100 kr.

Regionale og nasjonale mesterskap:
For medlemmer som er i ungdomsskolealder eller eldre kan man delta på mesterskap. Mesterskap har som regel deltakeravgift og utgifter i forbindelse med reise og opphold. Da har man gjerne trent Taekwon-Do i flere år. Klubben har en generøs ordning for å sponse deler av utgiftene for å reise på mesterskap, siden vi ønsker at så mange medlemmer som mulig får oppleve gleden av å være med på utenbys Taekwon-Do-mesterskap. 

Instruktørkurs:
Når man kommer til rødt og svart belte i Taekwon-Do er det krav om å gjennomføre ulike kurs. Da har man holdt på med Taekwon-Do en god stund. Kursavgiften dekker utgifter til kursholder og kurskompendium.

Priser for gradering

De første årene graderer man seg normalt tre ganger i året (rundt påske, før sommer og jul). Fra og med blått belte graderer man seg to ganger i året (før sommer og jul).

Gup-grader (hvitt, gult, grønt, blått og rødt belte): Kr. 350,-
Delgrader på svart belte: Kr. 550,-
1. Dan, svart belte: Kr. 1450,-
2. Dan, svart belte: Kr. 1750,-
3. Dan, svart belte: Kr. 2500,-
4. Dan, svart belte: Kr. 3500,-